• הארגון נוסד לזכרו של איזי שפירא ז"ל ובהמשך לאמונתו כי "לכל אדם הזכות לחיות בכבוד ובהתאם למלוא יכולותיו".הארגון מפתח ומפעיל שירותים מתקדמים ואיכותיים לילדים ובוגרים עם מוגבלויות, יוזם מחקרים, ומספק הכשרה מקצועית לעוסקים בתחום, לאנשים עם מוגבלות ולבני משפחותיהם.

 • התאחדות הסטודנטים בישראל, שהוקמה ב-1934, מייצגת כ-300,000 לומדים באוניברסיטאות ובמכללות. ההתאחדות פועלת לקדם את זכויות הסטודנטים כמו גם את החברה בישראל. זאת על ידי קידום רפורמות חברתיות והשתתפות בפרויקטים של מעורבות חברתית והתנדבות.

 • אקים

  אקים ישראל, הינו ארגון ארצי של הורים ושל אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל, הפועל כארגון ממוקד אדם, שמשמעותו ארגון המייצג את האנשים עם מוגבלות שכלית ואת משפחותיהם, תוך שמירה על זכויות האדם וחירותו.

 • כוונים

  עמותת "כוונים" הינה עמותה צעירה אשר הציבה בפניה מטרה לקדם צעירים בעלי צרכים מיוחדים, תוך עידוד עצמאות ומעורבות בקהילה בה הם חיים, להשגת שליטה והשפעה על מסלול החיים שלהם. 
  העמותה הוקמה ע"י בוגרי בי"ס מנדל למנהיגות חינוכית מנדל וחברים נוספים. העמותה פועלת בשיתוף עם גופים ממשלתיים ופרטיים ומוסדות אקדמאיים.

 • עמותת שק''ל היא העמותה המובילה בישראל לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה. לקידום מטרה זו, שק''ל הקימה טווח רחב של תכניות ומערכות תמיכה המציעות לאנשים עם מוגבלויות רצף שירותים ושיוויון הזדמנויות.

 • The Adler Institute was founded in 1963 by a group of therapists led by Professor Driikors, disciple and successor of Dr. Alfred Adler. It was among the first institutes in the field of group facilitation, parent training, and family therapy. A focus is given to learning how developing emotional intelligence and self-confidence can affect the relationships and workplace performance of people with disabilities.

 • Access Israel is a non-profit organization dedicated to making Israel an accessible place for all its citizens, including those living with an array of disabilities. The organization works tirelessly towards a future for Israel that offers equal opportunities and accessibility to all its citizens.