ריבוי מוגבלויות

ריבוי מוגבלויות

 
אוכלוסיות יעד
0
 
שלב פיתוח
 
 
מוקדים בארץ
0

כ-47% מזכאי קצבאות הנכות בישראל סובלים מיותר מסוג אחד של מוגבלות (גופנית, חושית, נפשית, שכלית). אבל בדרך כלל, השירותים ניתנים רק לסוג אחד של מוגבלות. הזכות לקבלת שירותים גם משתנה לפי סוג המוגבלות ומידת חומרתה, ורק לחלק מהמוגבלויות יש סל שירותים המעוגן בחקיקה.

תכנית מסד נכויות לאנשים עם ריבוי נכויות מפתחת מודל שיאפשר תיאום בין רשויות ונותני שירותים למיניהם כדי לספק מענה אישי מותאם במידה ואין בנמצא מערכת שמסוגלת לתת מענה לצרכים מורכבים.

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ליקיר פניני-מנדלYakirP@jdc.org

חומרים מקצועיים