קהילה נגישה

קהילה נגישה

 
אוכלוסיות יעד
0
 
שלב פיתוח
 
 
מוקדים בארץ
0

אנשים עם מוגבלויות מרגישים לא אחת כמו זרים המסתכלים מבחוץ על הקהילה שבה הם חיים. תחושתם נובעת, בין השאר, מכך שקהילות רבות בישראל אינן נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות כתוצאה מסטיגמות, העדר ידע על מוגבלויות, ולפעמים גם אפליה לשמה. לכך יש גם להוסיף חוסר נגישות פיזית לאזורים רבים בקהילה. כאן נכנס לתמונה מסד נכויות, שמפתח קהילות נגישות, פתוחות ומזמינות לכל אדם עם מוגבלויות.

בשותפות עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים, החברה למתנ"סים ועובדים ברשויות מקומיות, קהילות נגישות משנות את המציאות היום-יומית עבור אנשים עם מוגבלויות ביותר מ-50 ערים ברחבי הארץ. בכל מיקום מתמנה מתאם שתפקידו ללמוד את הצרכים של תושבים עם מוגבלויות ולשמש להם קול.

בפתח תקוה, למשל, המתאם המקומי של קהילות נגישות חבר לבתי ספר מקומיים וגייס את התלמידים וההורים למפות אזורים בעיר שאינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. ההשתתפות במאמצי ההנגשה עוררו והגבירו בקרב חברי הקהילה מודעות לסוגיות הנגישות ותרמו לכך שכיום בעיות נפתרות יותר מהר. עם הגידול במספר הקהילות הנגישות, החלום של קהילות ברחבי הארץ הפתוחות לאנשים עם מוגבלויות וערות לנושאים שמעסיקים אותם הופך בהדרגה למציאות.

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ליקיר פניני-מנדלYakirP@jdc.org

חומרים מקצועיים