חברי באורד באו לשחק!

חברי באורד באו לשחק!

02/14/2018

ב14.2 חברי באורד של הג'וינט העולמי באו להינות, לחוות וללמוד על אנשים עם מוגבלות באמצאות סדנאות ספורט.