FRIENDING – מתחברים

FRIENDING – מתחברים

 
אוכלוסיות יעד
0
 
שלב פיתוח
 
 
מוקדים בארץ
0

כולנו לומדים מחברים במהלך החיים. אבל לעתים הרקע, הניסיון והחוויות של החברים שלנו דומים לנו. מסד נכויות אימץ מודל בשם "Friending" (מתחברים) כדי לשלב חברים חדשים במעגל החברתי של אנשים ברחבי הארץ – חברים שייתכן ולא היו פוגשים בנסיבות אחרות. התכנית מפגישה אנשים עם ובלי מוגבלויות לפעילות משותפת כדי שילמדו האחד מהשני, ישנו עמדות לגבי מוגבלויות, ויהפכו לסנגורים בתחום זה.

התכניות, יוזמה של מסד נכויות והקרן המשפחתית על שם תד אריסון, מתקיימות בארבע זירות: אוניברסיטאות ומכללות, קהילות, חברות עסקיות ומנהיגות.

אקדמיה: יצירת סביבה חברתית ולימודית חיובית כלפי סטודנטים עם מוגבלות באמצעות פעילויות לשינוי עמדות, אשר יובילו להגדלת מספר הסטודנטים עם מוגבלות הנרשמים ומסיימים בהצלחה לימודים אקדמיים.

קהילה: פעילויות לשינוי עמדות בתחומי עניין המשותפים לכלל הציבור לרבות- תרבות, פנאי וספורט, יוצרים פלטפורמה טובה למפגש פתוח כן וממושך והיכרות עם הכוחות והמסוגלות של אנשים עם מוגבלות.

מנהיגות: חשיפה והעלאת המודעות של מנהיגי קהילות ונותני שירות, לצרכים וזכויות של אנשים עם מוגבלות ולשינוי עמדות חיובי ביחסם אליהם. לשינוי עמדות של דמויות מפתח אלו תהיה השפעה רחבה על הקהילה כולה.

חברות עסקיות: שינוי עמדות דרך פעילויות והכרות משותפת לעובדי החברה ואנשים עם מוגבלות, תוביל לראיית האדם דרך היכולות והמסוגלות ולא דרך המגבלה.

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות לורד רז גצק veredra@jdc.org

חומרים מקצועיים

  • הארגון נוסד לזכרו של איזי שפירא ז"ל ובהמשך לאמונתו כי "לכל אדם הזכות לחיות בכבוד ובהתאם למלוא יכולותיו".הארגון מפתח ומפעיל שירותים מתקדמים ואיכותיים לילדים ובוגרים עם מוגבלויות, יוזם מחקרים, ומספק הכשרה מקצועית לעוסקים בתחום, לאנשים עם מוגבלות ולבני משפחותיהם.

  • התאחדות הסטודנטים בישראל, שהוקמה ב-1934, מייצגת כ-300,000 לומדים באוניברסיטאות ובמכללות. ההתאחדות פועלת לקדם את זכויות הסטודנטים כמו גם את החברה בישראל. זאת על ידי קידום רפורמות חברתיות והשתתפות בפרויקטים של מעורבות חברתית והתנדבות.

חברות עסקיות

1298
בזירת המעסיקים נערכות השתלמויות וימי חשיפה ולמידה עבור עובדים

למשל, עובדי חברת המדיה CTVעברו ארבעה ימי חשיפה שבכל אחד פגשו אנשים עם סוג אחר של מוגבלות, שהנחו את הפעילות. הם התנסו בספורט משותף, סדנת מנהיגות שהועברה על ידי אנשים עיוורים במרכז לכלבי נחייה, ייצוג של אנשים עם מוגבלות בקולנוע, וטיול בטבע עם אנשים עם מוגבלות שכלית.

קהילה

1297
באמצעות פעילויות לשינוי עמדות בתחומי עניין המשותפים לכלל הציבור, נוצרת פלטפורמה טובה ליצירת מפגש פתוח, כן, וממושך והיכרות עם הכוחות והמסוגלות של אנשים עם מוגבלות.

בזירה הקהילתית, התכנית כוללת קבוצות ספורט, כגון הפועל קטמון ואיתן הכל יכול; פעילות תרבות ופנאי, כגון תנ"ך נגיש  וחוגים משותפים, ובניית "קהילה מגוונת" פתוחה ונגישה לאנשים עם מוגבלות.

מנהיגות בעלת השפעה

1296
באמצעות ימי עיון ומפגשים שונים התכנית גם שואפת לשנות עמדות בקרב מנהיגי דעת קהל ובעלי השפעה ישירה על חייהם של אנשים עם מוגבלות, כגון רבנים מזרמים שונים, אימאמים, רופאי המוסד לביטוח לאומי, ועוד.

באמצעות ימי עיון ומפגשים שונים התכנית גם שואפת לשנות עמדות בקרב מנהיגי דעת קהל ובעלי השפעה ישירה על חייהם של אנשים עם מוגבלות, כגון רבנים מזרמים שונים, אימאמים, כמרים, רופאי המוסד לביטוח לאומי, ועוד.

אקדמיה

1294
בקמפוסים פועלת התכנית לשינוי עמדות חיובי ביחסם של הסטודנטים והסגל כלפי סטודנטים עם מוגבלויות ולקידום זכויותיהם, בין השאר מתוך כוונה להגדיל את מספרם באקדמיה.

14 גרעיני סטודנטים מעורבים פועלים להנגיש את הקמפוסים, להעלות מודעות ולבנות מנהיגות שמקדמת קשר בין צעירים עם וללא מוגבלויות. זאת בשיתוף עם התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.

כמו כן מתקיימים קורסים משותפים לעובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, מורים לחינוך מיוחד, יחד עם צעירים עם מוגבלויות, בחמישה מוסדות אקדמיים במטרה להשפיע על תפיסתם של המטפלים בעתיד את האנשים עם המוגבלויות כאנשים  עם מסוגלות ויכולות.