מאגר הידע

מאגר הידע

מאגר הידע באתר הוא חלק מייעודה של ג'וינט ישראל מעבר למוגבלות להפיץ ולהנגיש תאוריות,  מודלים ופרקטיקות בתחומים של חיים עצמאיים בקהילה, השתתפות בקהילה ובגישה מוכוונת אדם.

טובים יחדיו - מפת דרכים להכללה של אנשים עם מוגבלות בקהילה: מונחי יסוד, מסגרות תאורטיות והוכחות

2020

כדי להשיג הכללה בקהילה כולנו נדרשים לאמץ תפישות חדשות אודות מתן שירותים לאנשים עם מוגבלות ולהתמודד עם חסמים הקיימים בקהילה ומשקפים דעות קדומות ואפליה. עקרונות ההכללה המוצגים כאן גובשו על סמך מחקרים מבוססי - ראיות והם ונועדו לשמש כמצפן מקצועי ולהבטיח פיתוח שירותים המכוונים באופן גורף להכללה בקהילה.
 

 

שירות מוכוון אדם - תיאוריה ופרקטיקה

2019

מאגר מאמרים וארגז כלים של עקרונות גישת שירות מוכוון אדם, המבוסס על הכנס הבינלאומי השלישי בנושא זה שהתקיים במרץ 2019, בשיתוף המכון למנהיגות באוניברסיטת דלאוור בארה"ב.


הכנס הבינלאומי השלישי - שירות מוכוון אדם לאנשים עם מוגבלות

2019

הכנס עסק בפיתוח שירותים בגישה מוכוונת אדם, שמטרתה לאפשר לאנשים עם מוגבלות חיים טובים ומשמעותיים באמצעות השתלבות מלאה ומותאמת אישית בכל התחומים.  מומחים מובילים מארה"ב סקרו את התפתחות הגישה, הציגו תמונת מצב של שירות מוכוון אדם בתחומים שונים ונתנו דוגמאות יישומיות של מנקודת מבט של אנשי מקצוע, ארגונים מפעילים ומשפחות. 

תקצוב אישי - תובנות התכנית

מחבר: זיו מגור
2019

"שירות מוכוון אדם" היא תפיסת עולם חדשה המבקשת להעמיד את האדם עם המוגבלות (ולא את סוג מוגבלותו) במרכז, כך שהאחריות, העצמאות והחופש לבחור ולהחליט על חייו תישאר ברשותו.
מטרת פיילוט התכנית תקצוב אישי היא בחינת כלי ליישום תפיסת עולם חדשה זו: תפירת "חליפה אישית", בה מונגשים המענים לאדם לפי צרכיו ורצונותיו ולאו דווקא לפי המענים הקיימים במערכת. 

תכנית המנטורים - ליווי אישי לצעירים עם מוגבלות

מחברים: זיו מגור, שירי דייטש
2019
 

תוכנית המנטורים מיועדת לצעירים עם מוגבלות, אשר אינם מעורבים כלל או מעורבים במידה מועטה בלבד בקהילה ונועדה לסייע להם לקדם את התפקוד העצמאי, לממש את מטרותיהם, ולשפר את איכות חייהם. במסגרת התכנית  הצעירים מקבלים  ליווי פרטני של מומחים מהתחום הטיפולי – מנטורים. מסמך זה ממפה את שיטות העבודה הייחודיות בתכנית, שסייעו לצעירים רבים לחזור לתפקוד עצמאי ולמעורבות בקהילה, והובילו להצלחות מרשימות.


עובדות ומספרים - אנשים עם מוגבלות בישראל 2018

מחברים: ליטל ברלב, אביטל סנדלר לף
2018

כדי שאנשים עם מוגבלות ימצו את הפוטנציאל שלהם ויוכלו לגור, לעבוד, ללמוד, לאהוב, להשתייך,לשמור ולקדם את בריאותם ולתרום לחברה כמו כל אדם, ישנם אתגרים רבים שדורשים מענים מערכתיים. אנו מקווים שהנתונים והמידע המוצגים להלן יסייעו לקדם את מעמדם של אנשים עם מוגבלות וליצור חברה מגוונת וטובה יותר. 


שירות מוכוון אדם לאנשים עם מוגבלות - סיכום שנת הלמידה והכנסים הבינלאומיים
 

מחברים: זיו מגור, אביטל סנדלר-לף, אפרת שטרן, יותם טולוב
2017

 

אנשים עם מוגבלות רוצים לחיות, לאהוב, לשחק, לעבוד ולממש את שאיפותיהם בדיוק כשם שאחרים עושים זאת, כל אחד בקהילתו. אך לעתים, כדי לעשות זאת הם זקוקים לתמיכה, ייתכן אף לתמיכה אינטנסיבית, מצד בני משפחה, חברים, הקהילה עצמה, ארגונים חברתיים, חברות עסקיות או שירותים במימון ציבורי. 


 

 

 

מחבר: יונתן דרורי
2015

Mapping the Needs of People With Asperger Syndrome
 

Author: Yonatan Drori
2015

  

בתחומים רבים עולה צורך בשירות גמיש אשר יוכל להתאים את עצמו לתקופות שונות בחיי האדם. בתחום התעסוקה נחוצה גמישות בין התערבות אינטנסיבית במשבר ובין היעדרה בתקופות ארוכות שבהן אין צורך בסיוע כלל. בתחום המגורים דרושה אפשרות למעורבות אינטנסיבית בשלב של עזיבת בית ההורים והקניית כישורי חיים, אך מעורבות מינימלית בשלבי חיים אחרים. בתחום החברתי ובתחום הזוגיות יש להקנות מיומנויות בצד תרגול ולמידה מניסיון העבר. 
 


יום עיון 1/5/18
ברוח באמנה - השתלבות קהילתית מדיבור למעשה 

מודלים לקידום שילוב חברתי של אנשים עם מוגבלויות
 

מחבר: פרופ' מארק סלצר
2018

Well Together: Models to Advance Social Inclusion of Persons with Disabilities
 

Author: Mark S. Salzer, Ph.D.
2018

/sites/default/files/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%20-%20%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A7%20%D7%A1%D7%9C%D7%A6%D7%A8.pptx     


There’s No Place Like Home: The Right to Live in the Community  Under International Law       

מחברת: פרופ' ארלין קנטר
2018


שירות מוכוון אדם מן הפרט אל הכלל

מחבר: מארק שמיס
2018


 

השתלבות פעוטות - תאוריה, מדיניות ופרקטיקה

מחברת: ויויאן אזרן
2018


 

דור חדש של שירותים להשתתפות מלאה בקהילה
 

מחברת: אביטל סנדלר-לף
2018


אנשים עם מוגבלות בישראל: עובדות ומספרים
 

מחברות: ליטל ברלב-קוטלר, דורי ריבקין ואביטל סנדלר לף
2014

מדינת ישראל מספקת שירותים לילדים ולמבוגרים עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, נפשיות ושכליות. בשנים האחרונות חוקקו חוקים המקדמים שילוב בקהילה, וישראל אישררה את אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם
של אנשים עם מוגבלות. עם זאת, על אף ההתפתחויות הללו, עדיין יש לבצע פעולות רבות במטרה לשפר את השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים ולעזור להם לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם. 


 

מחקרי הערכה

 

תכנית המנטורים - ליווי אישי לצעירים עם מוגבלות - מחקר הערכה

מחברים: יונתן אייל, ליטל ברלב,  דורי ריבקין
מכון ברוקדייל, 2016


הערכת התכנית "המרכזים לחיים עצמאיים"

מחברים: רוית אפרתי, הילה רונן - דבי וד"ר עידית מני - איקן
מכון הנרייטה סאלד, 2016


תכנית "מסד נכויות" לליווי הורים עם מוגבלויות במסגרת מכון אדלר: מחקר הערכה

מחברים: דורי ריבקין, אלן מילשטיין
מכון ברוקדייל, 2015